تیم مرکز

تیم مركز يادگيري مديريت تغيير سازماني

تصمیمات روزانه ما بر اساس شش ارزش بنیادی شکل می‌گیرد:
رعایت اصول اخلاقی، رشد حرفه اي فردي، كار حرفه ای تیمی، فرهنگ پیاده سازی تغيير در سازمانها، مسئولیت پذیری رشد سازمانهای جامعه در تغییر، استفاده از استانداردهاي معتبر علمي در مديريت تغيير.

بنیان گذاران

فرخ تلو حسینی
مدیرعامل و بنیانگذار OCM
پرستو رئیسی
هم بنیانگذار OCM.ir

تیم اجرایی

افسر تدین خواه
مدیر اجرایی
احمد غفوری
گرافیست و مدیر برند
بهارک پناهی فر
ادمین سایت
Baharak-PanahiBaharak953baharak.53
بابک سلطانی
امید کشاورزی
فریدون بهرامی
ایمد بابووی اوسوبنی
پگاه محمدی
سحر مهاجرانی

مدرسین

فرخ تلو حسینی
مدیرعامل و بنیانگذار OCM
پرستو رئیسی
هم بنیانگذار OCM.ir
امیر فتوت
مدرس
مشخصات
الهام سعیدی
مدرس
محمد روهینا
مدرس
پیمان حیدری اقدم
مدرس
ارمغان ناصر ترابی
مدرس
الهام بدری مقدم
مدرس
فرشته ذوالفقاری
مدرس