انجمن حرفه ای مدیریت تغییر آمریکا  Association of Change Management Professionals یا (ACMP) يك انجمن حرفه اي غيرانتفاعي است كه به منظور پيشبرد دانش حوزه تخصصي مديريت تغيير در سال 2009، شكل گرفته است و با انتشار استاندارد مديريت تغيير سعي دارد به اعضاي خود فضايي براي يادگيري، به اشتراك گذاري و تسهيم تجارب حرفه اي در اين زمينه را ارائه دهد. ACMP ابتدا از گروه كوچكي از رهبران تغيير آينده نگر از سراسر جهان تشكيل شده بود، كه اكنون به يك شبكه علمي با بيش از چند هزار صاحبنظر بدل شده است.

چشم انداز ACMP، هدايت بهترِ روش انجام تغييرات مطابق با استاندارد، در يك سازمان، پروژه، و … است. اين رويكرد، علاوه بر بكارگيري مديريت تغيير، به سازمانها كمك مي كند، تا راهبري تغيير را در سازمان خود بتوانند مورد سنجش قرار داده و ميزان اقبال آن را مورد بررسي قرار دهند. تمركز ACMP بر استفاده از تخصص حرفه اي ها، براي دستيابي به بهترين نتايج سازماني براي كسب و كارها است. ماموريت ACMP ارائه خدمت به عنوان يك منبع، مرجع مستقل و قابل اطمينان براي حرفه اي هاي اين حوزه است.

ACMP

ACMP در سال 2018 استانداردي را براي راهنمايي مديريت تغيير سازماني براي انواع سازمانها و تغييرات، ارائه نمود كه داراي پنج فرآیند اصلی زير است:

  • ارزیابی اثر تغییر و آمادگی سازمانی
  • فرموله کردن و تدوین استراتژی مدیریت تغییر
  • ایجاد تغییر و توسعه برنامه های مدیریت تغییر
  • اجرای برنامه های مدیریت تغییر
  • تثبیت تغییر
ACMP علاوه بر عضوگيري، به علاقمندان خود كه مايلند دوره مديريت تغيير را بگذارند، مراحلي را توصيه مي نمايد و چنانچه گامهاي آن به خوبي طي شوند، مدرك معتبر Certification for Change Management Professionals يا CCMP را اعطا مي كند.
ACMP-CHANGE