پرستو رئیسی

پرستو رئیسی

 سخنران، مشاور و مدرس مديريت تغيير سازماني و هم بنيانگذار سايت www.ocm.ir

از سوابق ايشان مشاور مديريت تغيير در شركت ايران خودرو در پروژه پياده سازی SAP، در خصوص پياده‌سازی مديريت تغيير سازمانی مي‌باشد.

پرستو، بیش از 23 سال تجربه حضور در پست‌های مختلف كارشناسی و اجرایی در بخش صنعت و مشاوره را دارد و از سال 1387 به طور متمركز در حوزه مديريت تغيير فعال بوده و آموزش‌های متعددي را به صورت كارگاهي برگزار نموده است. او مدرس دانشگاه و دانش آموخته مقطع كارشناسی ارشد رشته آمار نظري می‌باشد و صاحب تاليفات و ترجمه‌های زير می‌باشد:

  • كتاب راهنمای بقای پرسنل در تغيير
  • كتاب مديريت تغيير: جنبه انسانی تغيير
  • كتاب استاندارد مديريت تغيير (ويرايش 2018)
  • كتاب مديريت تغيير در سطح بنگاه (ECM)

وي همچنين در بخش‌های مختلف اقتصادی و دانشگاه ها همكاری آموزشی و سخنرانی علمی درباره مديريت تغيير داشته است.