مهندس امیر فتوت

امیر فتوت

مدرس مديريت تغيير، دانش سازمانی، از اعضاي هيات علمي مركز و سايت www.ocm.ir

از سوابق ايشان می توان به فعالیت در حوزه های مدیریت تغییر، مدیریت دانش، تعالی سازمانی در صنایع مختلف اشاره نمود.

ایشان از سال 88 سابقه مشاوره و اجرا در حوزه تعالی سازمانی و استانداردهای کیفی در صنایع نیروگاهی، دارویی، نفت و گاز  و بانکی را داشته است و فعالیت های او از سال 94 در حوزه مدیریت دانش و مدیریت تغییرات سازمانی (OCM) در صنابع مختلف در قالب خدمات آموزش، مشاور و اجرا تمرکز داشته است.

امير، با توجه به فعالیت های اجرایی خود از سال 91 به عنوان ارزیاب مورد تایید جوایز ملی و بخشی کشور (جایزه ملی تعالی سازمانی، جایزه تعالی گروه مپنا، جایزه ایمیدرو، جایزه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات و …) بوده و سازمانها و شرکت های متعددی را در صنایع مختلف در چارچوب مدل های مختلف تعالی ارزیابی نموده اند.

در سال 98 با هدف توسعه فرهنگ یادگیری اقدام به مشارکت در ترجمه و انتشار کتاب استاندارد مدیریت تغییر (ویرایش 2018) بر اساس چارچوب ACMP نموده است.