دکتر الهام بدری مقدم

الهام بدری مقدم

دکتر الهام بدری مقدم

 مدرس مديريت تغيير و دانش سازمانی، عضو هیات علمی مرکز و  سايت www.ocm.ir

از سوابق ایشان مشاور و مدرس دوره های تخصصی تحول در رفتار سازمانی شرکت ملی صنایع مس ایران، مجتمع مس سرچشمه، مجتمع مس شهر بابک، مجتمع سونگون و هلدینگ بابک مس ایرانیان و هلدینگ فخار و برلیان، مدیر و مشاور پروژه توسعه فردی با نگرش تغییر و تحول در شرکت ملی صنایع مس، در خصوص پیاده سازی مدیریت تغییر و تحول سازمانی می باشد.

الهام بیش از 10 سال تجربه حضور در پست های مختلف کارشناسی و مشاوره و آموزش در بخش های مختلف صنعت را دارد و از سال 1397 به طور متمرکز در حوزه مدیریت تغییر فعال بوده و بعنوان مدرس آموزش های متعددی را به صورت کارگاهی برگزار نموده است. او مدیریت مرکز منابع انسانی آرکا تحت نظارت سازمان فنی و حرفه ای را در استان کرمان بر عهده دارد و هم زمان بعنوان مدیر کارگروه حرفه ای بخش مدیریت فرمانداری شهرستان شهر بابک در حال انجام وظیفه میباشد و دانش آموخته مقطع دکترای حرفه ای مدیریت کسب وکار سازمان مدیریت صنعتی وکارشناس ارشد مدیریت دولتی می باشد و صاحب تالیفات زیر می باشد:

  • کتاب سکوت سازمانی
  • کتاب رهبری و مدیریت (در حال تالیف)

وی در بخش های مختلف صنعت، سازمان های دولتی، کسب وکارها، آموزش و پرورش در خصوص مدیریت تغییر همکاری آموزشی و سخنرانی علمی داشته است.