مدیریت تغییر

مدیریت تغییر

در زمان تغییرات پیچیده و فزآینده، شما به راه حل مدیریت تغییر نیاز دارید تا اقدامات، نتیجه بخش باشد. رویکرد OCM.ir با استفاده از پانزده سال تجربه و تحقیق درباره «رهبران فكري تغییر»، مدیریت تغییرات را عملی و قابل اجرا می‌کند.
اگر بخواهيد «مهارت‌ها و شايستگي هاي مديريت تغيير» را در خود ايجاد كنيد و یا به دنبال شریکی برای کمک هستيد، OCM.ir، مجموعه گسترده اي از پیشنهادات را به شما معرفي مي‌كند، تا بتوانید یک راه‌حل مدیریت تغییر را متناسب با نیازهای خود تنظیم کنید.
OCM.ir پیشروترین مركز، تحقیق، آموزش، مشاوره و پياده‌سازي مدیریت تغییر در سطح ايران است. همچنين اين مركز ارائه دهنده جامع‌ترين ابزارهای مدیریت تغییر، که طی سالهاي گذشته با مطالعه بر روي بيش از بيست «متدولوژي‌هاي ساختاريافته معتبر»، صورت داده، مي‌باشد.
ماموريت و رسالت مركز، معرفي پرقدرت‌ترين و كاربردي‌ترين متدولوژي‌هاي مديريت تغيير براي اشاعه دانش مذكور مي‌باشد، بدين منظور در سال 1398 براي اولين بار نسبت به انتشار «استاندارد مديريت تغيير ويرايش سال 2018» از تاليفات «انجمن حرفه اي مديريت تغيير» كه به اختصار ACMP ناميده مي‌شود، پرداخته است. همچنين مركز از مدل محبوب سه مرحله‌ايProsci ADKAR® ، كه به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد (بيش از 80% فورچون 100، مشتري پروسي هستند)، در مشاوره‌هاي پياده‌سازي و آموزشهاي خود بهره مي‌برد. از ديگر رهبران فكري مي‌توان به دو مرجع علمي SAP و PMI اشاره نمود كه مركز OCM.ir با مطالعه دقيق، ديدگاه‌هاي هر دو سازمان در خصوص پياده‌سازي مديريت تغيير، از آنها بهره كافي را برده است. توصيه مركز OCM.ir به شما استفاده از استانداردهاي معتبر علمي و استفاده از متدولوژي‌هاي جامع در خصوص مديريت تغيير مي‌باشد، كه آنها در بخش مربوطه معرفي شده‌اند.

تعريف مديريت تغيير
  • مدیریت تغییر (که به اختصار CM نامیده می شود) اصطلاحی است برای کلیه رویکردهای آماده سازی، پشتیبانی و کمک به افراد، تیمها و سازمانها در ایجاد تغییرات سازمانی. محرک های تغییر ممکن است شامل تکامل مستمر فناوری، بازنگري مجدد فرآیندها، پاسخ به بحرانها، تغییر در تقاضای مشتریان و يا مصرف كنندگان، فشارهاي رقابتی، ادغام و بازسازی سازمانی و … باشد.

تفاوت مديريت تغيير سازمانی و مديريت تغيير

  • «مدیریت تغییر سازمانی»: نوعی سازماندهی جامع است و آنچه را که باید تغییر کند را، در نظر می گيرد و شامل می شود. در حالیكه واژه «مديريت تغيير»، فقط برای اشاره به اینکه افراد و تیمهايی كه تحت تأثیر چنین انتقال سازمانی قرار دارند استفاده می شود.
  • پروسي (Prosci) مديريت تغيير را چنين تعريف می كند: مجموعه ای از فرآیندها، ابزارها و تکنیکها براي مديريت جنبه های انسانی تغییر به منظور دستیابی به بهترين نتايج در کسب و کار.

با مدیریت تغییر

بدون مدیریت تغییر

بيش از شش برابر و به احتمال زياد، پروژه به اهداف خود مي رسد.

پروژه در تحقق اهداف خود ناموفق خواهد بود.

بيش از پنج برابر و به احتمال زياد، پروژه طبق برنامه زماني باقي مي ماند.

برنامه ريزي پروژه، مرتباً بازنگري مي گردد و زمانبندي پروژه طولانی تر خواهد شد.

بيش از دو برابر و به احتمال زیاد، پروژه مطابق بودجه مصوب پيش خواهد رفت.

هزینه های اضافی به پروژه تحميل خواهد شد و پروژه متمم بودجه خواهد گرفت.

نرخ بازگشت سرمايه، وابسته به افراد پروژه، خواهد بود.

كمترين ميزان انطباق و بهره برداري از اهداف اوليه متصور براي پروژه رخ خواهد داد.

0 +
آموزش
0 +
وبینار
0 +
دانشجو
0 +
پروژه تغییر
0 +
فیلم
0 +
کتاب